u47.org

Skip to menu

Scapa Flow

De geest van Prien?

Het verhaal van de aanval van de U-47 in Scapa Flow eindigde niet op die noodlottige dag in oktober 1939; nog in september 2002, bijna 63 jaar na het gebeuren, kwamen Prien en zijn boot opnieuw in het nieuws na de bizarre vondst door een noorse tanker van een van de torpedos van Prien. Het volgende is een stukje uit The Scottish Banner, een in amerika gepubliceerde krant voor schotse emigranten:

"TORPEDO" - Scapa Flow, Orkneys: een olietanker ontsnapte ternauwernood aan een ramp toen het bijna werd geraakt door een duitse torpedo die 63 jaar geleden werd afgevuur! Het projectiel was een van vier gelanceerd door de U-47 ten einde het slagschip 'Royal Oak' tot zinken te brengen. 833 levens gingen daarbij verloren.

Hoewel deze torpedo zijn doel mistte, bleef hij jaren op de zeebodem liggen tot hij recentelijk boven kwam drijven en op drift raakte onderweg naar de 62.000 ton verplaatsende noorse tanker 'Petrotrym' die voor anker lag. Gelukkig merkte een attente wachter de met mosselen begroeide torpedo op en sloeg alarm.

De 5 meter lange torpedo werd weggesleept naar veilige wateren waar hij tot ontploffing werd gebracht door de Royal Navy mijnopruimingsdienst. Hoewel de explosieve kop ontbrak, meldde de marine dat van de torpedo een werkelijke dreiging uitging vanwege de tank met samengeperste lucht.

(Met dank aan Allan F. Cameron voor dit verhaal)

Volgend op het verwijderen van de torpedo op 9 september, gaf Captain Nigel Mills de directeur van de Orkney havendienst, de volgende verklaring voor het te voorschijn komen:

"Het is op dit moment moeilijk te verklaren waarom het object juist nu te voorschijn kwam. Er was een uitzonderlijk laag tij op maandag en het is mogelijk dat dit de torpedo loswrikte en hem boven liet drijven. Samengeperste lucht in de torpedo kon hem aan de oppervlakte brengen op de manier zoals dat kennelijk gegaan was".

(Details van de Orkney Islands Council web site)

Hoewel het bovendrijven van de torpedo puur wetenschappelijk kan worden verklaard, is de plotselingen verschijning meer dan 60 jaat na dato opmerkelijk. Zou het inderdaad een schreeuw van Priens geest uit de diepte zijn?

« vorige | missie overzicht »

In association with amazon.com

Main Menu